Pobočkové ústředny elektronické - Tesla UE

Ústředny Tesla UE jsou plně elektronickým digitálně řízeným spojovacím systémem. Tyto pobočkové ústředny jsou též označovány jako pobočkové systémy IV. generace. Prvním výrobkem byla řada UE200 v licenci kanadské firmy Mitel v první polovině 80.let 20.století, po ní následovaly koncem 80.let další modely.

Elektronická pobočková ústředna Tesla UE5


Pobočková ústředna Tesla UE5 je malý, plně elektronický digitálně řízený spojovací systém s prostorovým spojovacím polem. Výstavba je v rozsahu 2 státní a 4 nebo 8 pobočkových linek. Ústředna je řešena jako nástěnná skříňka o rozměrech 455 x 480 x 80 mm a hmotnosti cca 9 kg. Oproti jiným (větším) ústřednám nemá obsluhovací stanici, všechny přístroje jsou standardního provedení.

Ve skříňce jsou umístěny všechny spojovací prvky včetně napáječe pro připojení na síť 220 V. Ústředna má pevný očíslovací plán s možností kategorizace odchozích hovorů pro jednotlivé pobočky, umožňuje pulzní i tónovou volbu. K ústředně je možné připojit tiskárnu či jinou zobrazovací jednotku. Ústředna zároveň umožňuje i zkrácenou volbu.

Elektronická pobočková ústředna Tesla UE10

Pobočková ústředna Tesla UE10 je malý, plně elektronický digitálně řízený spojovací systém s prostorovým spojovacím polem (CMOS spínače). Kapacita ústředny je 47 řízených jednotek, využitelných pro přípojky nebo státní přenašeče (mimo obsluhovací stanici). Kapacita je dána zároveň konstrukcí jednotlivých zásuvných desek (modulů). Ústředna obsahuje 9 využitelných pozic pro zásuvné desky plošných spojů:

     - 1. pozice: deska pro centrální řízení

     - 2.pozice: deska pro integrované systémové funkce

     - 3.pozice: deska pro účastnické sady (1 obsluhovací stanice a 7 poboček)

     - 4.až 8. pozice: volitelné moduly (desky) účastnických sad (po 8 pobočkách) nebo státních přenašečů (po 4 státních linkách)

     - 9.pozice: deska přijímače impulzů 16 kHz

Ryze prakticky tak může být výstavba například 0/47, 2/43, 4/39, 6/35 nebo 8/31 (státních linek/poboček) plus obsluhovací stanice – a to vše se 4 přijímači volby (tedy se 4 vnitřními spojnicemi).

Ústředna je řešena jako nástěnná plechová skříňka o rozměrech 680 x 250 x 330 mm a hmotnosti cca 25 kg (dle výstavby). Ústředna má obsluhovací stanici o rozměrech 350 x 236 x 176 mm a hmotnosti 3,6 kg. Napájení je řešeno samostatným síťovým napáječem o rozměrech 430 x 240 x 190 mm a hmotnosti 13 kg, síťový napáječ je vybaven dobíječem a odpojovačem pro případ provozu se záložní akumulátorovou baterií.

Rozsah služeb ústředny je dán programovým vybavením, tzv. Generikem (Generik G11 – základní služby, Generik G12 – rozšířené služby). Ústředna umožňuje použití pulzní i tónové volby, dále příčkové spojení do dalších ústředen pobočkové sítě či již dokonce provolbu z veřejné telekomunikační sítě. V základním vybavení je registrace provozu a možnost připojení tiskárny či jiné zobrazovací jednotky.


  Všechna práva vyhrazena TELEFONIUM.CZ (2017-2020)
info@telefonium.cz