Pobočkové ústředny reléové (Tesla)

Pobočková ústředna UR 10/2

Ústředny typu UR 0/10/2 nebyly určeny pro provoz v běžné telefonní síti, neboť neměly tzv. státní přenašeč. K těmto ústřednám bylo možné připojit až 10 poboček, které mohly komunikovat pouze mezi sebou (v domácím provozu). K dispozici byly 2 hovorové spojnice, což znamená, že mohly probíhat maximálně 2 hovory zároveň.

Pobočková ústředna USR 2/9/2

Ústředna USR 2/9/2 umožňuje připojení dvou státních vedení a devíti poboček.  Zařízení je v nástěnné kovové skříni s otočným rámem, na kterém jsou upevněna relé a další prvky. Skříň má rozměry 660x250x985 mm a hmotnost 90 kg. Napájení je ze sítě 220 V. Ústředna nemá samostatné obsluhovací pracoviště.

Jedná se o kvazisynchronní ústřednu s reléovým spojovacím polem, které je  řízené centrálním určovatelem. Ústředna má dvě hovorové spojnice a tranzistorový generátor tónu 450/2 Hz a dává všechny druhy tónů – oznamovací, vyzváněcí i obsazovací.

Číslování poboček je 1 až 9, přičemž jako hlavní nebo noční pobočka může být nastavena kterákoliv, stejně tak při výpadku napájení mohou být státní vedení směrována na libovolné dvě pobočky (ústředna nemá samostatný manipulační přístroj). Odchozí hovory na státní vedení se volí číslem 0. Ústředna má přepínač pro denní a noční provoz (umožňuje směrování příchozích hovorů na hlavní nebo na noční pobočku).

Tento typ ústředny byl vyvíjen již v roce 1966, nový typ dodával n.p. Tesla Liptovský Hrádok ze sériové výroby od roku 1976.

Pobočková ústředna USR 3/15/3

Ústředna USR 3/15/3 umožňuje připojení tří státních vedení a patnácti poboček.  Zařízení je v přístěnné (samostatně stojící) kovové skříni s otočným rámem, na kterém jsou upevněna relé. Skříň má rozměry 1085x1460x370 mm a hmotnost 270 kg. Napájení je ze sítě 220 V. Ústředna má samostatné zprostředkovací pracoviště spojovatelky o rozměrech 371x170x300 mm a hmotnosti 7,6 kg.

Ústředna má tři hovorové spojnice. Ústředna má zabudován tranzistorový generátor tónu 450/2 Hz a dává všechny druhy tónů – oznamovací, vyzváněcí i obsazovací. Číslování poboček je 23 až 29 a 32 až 39, přičemž zprostředkovací pracoviště má číslo 22. Odchozí hovory na státní vedení se volí číslem 0 nebo 9.

Ústředna má přepínač pro denní a noční provoz na zprostředkovacím pracovišti (umožňuje směrování příchozích hovorů na zprostředkovací pracoviště nebo na noční pobočku). Tento typ ústředny dodával n.p. Tesla Liptovský Hrádok ze sériové výroby od roku 1979.

Pobočková ústředna USR 1/4, USRs 1/4

Ústředna USR 1/4 umožňuje připojení jednoho státního vedení a čtyř poboček. Státní vedení může být libovolného druhu (AUT, ÚB, MB). Zařízení je v nástěnné kovové skříni s otočným rámem, na kterém jsou upevněna relé. Skříň má rozměry 450x260x180 mm. Napájení je baterie, vnitřní provozní napětí je 24 V.

Ústředna má jen jednu hovorovou spojnici, umožňuje tedy pouze jeden státní nebo jeden vnitřní hovor. Nevýhodou je, že negeneruje oznamovací tón, ale pouze bzučivý vyzváněcí nebo obsazovací tón.

Číslování poboček je 1 až 4, přičemž pobočka č. 1 je hlavní a pobočka č. 2 je noční stanice. Přípojné vedení k pobočce může mít maximálně 2x150 Ω. Zařízení umožňuje kategorizovat pobočky jako státně plnooprávněné nebo jen pro domácí spojení.

Ústředna má přepínač pro denní a noční provoz (umožňuje směrování příchozích hovorů na hlavní nebo na noční pobočku). Odchozí hovor do státní sítě, přepojení příchozího hovoru nebo zpětný dotaz v průběhu hovoru se uskutečňuje tlačítkem zpětného dotazu na telefonním přístroji. Hlavní pobočka č. 1 je připojena na státní vedení i při výpadku napájení, kdy ústředna není v provozu. Tato pobočka má též doplněk pro spoluposlech domácích i státních hovorů.

Vnitřní i státní vedení se připojuje do svorkovnice uvnitř ústředny. Svorkovnice slouží zároveň pro zapojení nebo změnu dalších funkcí ústředny (změna hlavní stanice na jinou pobočku, nastavení státního vedení MB, možnost převzetí státního hovoru jinou než hlavní pobočkou apod.).

Ústředna USRs 1/4 je novější konstrukce a obsahuje již vestavěný napáječ ze sítě 220 V (nebo 110 V) – ústředna obsahuje transformátor a selenový usměrňovač, reléová skříň musí být dobře uzemněná. Vnitřní provozní napětí je rovněž 24 V. Zároveň již obsahovala generátor návěstních tónů.

Pobočková ústředna USR 1/10

Ústředna USR 1/10 umožňuje připojení jednoho státního vedení a až deseti poboček. Státní vedení může být libovolného druhu (AUT, ÚB, MB). Zařízení je v nástěnné kovové skříni s otočným rámem, na kterém jsou upevněna relé a další prvky. Skříň má rozměry 450x260x180 mm. Zařízení je napájeno z baterie 24 V.

Ústředna má dvě hovorové spojnice – jednu pro hovor na státním vedení a jednu pro vnitřní hovor. Nevýhodou je, že negeneruje oznamovací tón, ale pouze bzučivý vyzváněcí nebo obsazovací tón. Číslování poboček je 1 až 9 a 0, přičemž pobočka č. 1 je hlavní a pobočka č. 2 je noční stanice. Zařízení umožňuje kategorizovat pobočky do následujících kategorií:

  • - státně oprávněné – umožněn je odchozí hovor na státním vedení, telefonní přístroj musí mít tlačítko zpětného dotazu;
  • - omezeně státně oprávněné – odchozí hovor na státní vedení je možný jenom po zprostředkování hlavní stanicí;
  • - státně neoprávněné (domácí) – hovor na státní vedení nelze uskutečnit.

Ústředna má přepínač pro denní a noční provoz (umožňuje směrování příchozích hovorů na hlavní nebo na noční pobočku). Odchozí hovor do státní sítě, přepojení příchozího hovoru nebo zpětný dotaz v průběhu hovoru se uskutečňuje tlačítkem zpětného dotazu na telefonním přístroji. Vnitřní i státní vedení se připojuje do svorkovnice uvnitř ústředny. Svorkovnice slouží zároveň pro zapojení nebo změnu dalších funkcí ústředny (nastavení státního vedení MB, připojení přídavného zařízení pro spoluposlech hovorů pro pobočky 2 a 3 apod.).

Ústředna USR 1/10 byla n.p. Tesla vyráběna již ve druhé polovině čtyřicátých let 20.století, následně byla inovována typem USRs 1/10.

Pobočková ústředna USRs 1/6-10

Ústředna USRs 1/6-10 umožňuje připojení jednoho státního vedení a šesti až deseti poboček (ve výstavbě 6 poboček umožňuje dodatečné rozšíření doplněním dalších relé). Jedná se o novější provedení ústředny USR 1/10. Státní vedení může být libovolného druhu (AUT, ÚB, MB). Zařízení je v nástěnné kovové skříni s otočným rámem, na kterém jsou upevněna relé. Skříň má rozměry 450x260x180 mm. Napájení je ze sítě 220 V (nebo 110 V), ústředna obsahuje transformátor a selenový usměrňovač, reléová skříň musí být dobře uzemněná. Vnitřní provozní napětí je 24 V.

Ústředna má dvě hovorové spojnice – jednu pro hovor na státním vedení a jednu pro vnitřní hovor. Ústředna má zabudován generátor tónu 450 Hz a dává všechny druhy tónů – oznamovací, vyzváněcí i obsazovací.

Číslování poboček je 1 až 6 (resp. 1 až 9 a 0), přičemž pobočka č. 1 je hlavní a pobočka č. 2 je noční stanice. Příchozí hovory ze státního vedení jsou směrovány k hlavní pobočce č. 1, v nočním režimu k noční pobočce č.2. Zařízení umožňuje kategorizovat pobočky do následujících kategorií:

  • - státně oprávněné – umožněn je odchozí hovor na státním vedení, telefonní přístroj musí mít tlačítko zpětného dotazu;
  • - omezeně státně oprávněné – odchozí hovor na státní vedení je možný jenom po zprostředkování hlavní stanicí.

Ústředna má přepínač pro denní a noční provoz (umožňuje směrování příchozích hovorů na hlavní nebo na noční pobočku). Odchozí hovor do státní sítě, přepojení příchozího hovoru nebo zpětný dotaz v průběhu hovoru se uskutečňuje tlačítkem zpětného dotazu na telefonním přístroji. Vnitřní i státní vedení se připojuje do svorkovnice uvnitř ústředny. Svorkovnice slouží zároveň pro zapojení nebo změnu dalších funkcí ústředny (nastavení státního vedení MB, připojení přídavného zařízení pro spoluposlech hovorů pro pobočky 2 a 3 apod.).

  
Všechna práva vyhrazena TELEFONIUM.CZ (2017-2020)
info@telefonium.cz