Ředitelsko sekretářské soupravy

Ředitelsko tajemnická souprava Tesla vzor K

Ředitelsko tajemnická souprava Tesla vzor K vychází z konstrukce přístrojů a zařízení firmy Siemens-Halske. V Tesle byla vyráběna od první poloviny padesátých let až do poloviny let šedesátých, kdy byla souprava nahrazena zařízením RTS65. Zařízení bylo vyráběno jak pro provozní napětí 24 V, tak napětí 60 V.

Souprava se skládá z reléové skříňky, tajemnického a ředitelského přístroje. U každého z přístrojů je mnohažilovou přívodní šňůrou připojena nástěnná skříňka se svorkovnicí. 

Souprava byla konstruována pro 3 společné státní linky a dále pro přímou linku ředitele i tajemníka. Oba přístroje byly propojeny vzájemným dorozumívacím vedením. Na ředitelském přístroji jsou umístěny otočné přepínače pro přepnutí vyzvánění společných linek na tajemnický přístroj.

Zajímavostí je, že přístroje, vyrobené v padesátých letech, byly lakovány v černé barvě, zatímco přístroje ze šedesátých let mají kovový podstavec lakovaný šedou kladívkovou barvou.

Sekretářské komunikační zařízení Tesla SKZ65

Sekretářské komunikační zařízení Tesla SKZ65 je sada pro ředitele, tajemníka a sekretářku. Umožňuje připojení 6 státních vedení (3 společné státní linky a vlastní linka pro každého účastníka). Kromě toho umožňuje zřízení sítě 10 účastníků systému ÚB, které je možné svolávat do konference.

Celé zařízení je řešeno poměrně nestandardně. Účastníci jsou při konferenčním spojení rozděleni do dvou skupin pomocí transformátorové vidlice s tranzistorovým zesilovačem. Rovněž neobvyklé jsou ovládací prvky – barevná kolébková prosvětlovací tlačítka s piktogramy jednotlivých funkcí.

Sekretářské komunikační zařízení TÚS SKZ124

Zařízení SKZ124 bylo vyrobeno v omezeném počtu Technickou ústřednou spojů. Umožňuje připojení 6 AUT vnějších vedení a 24 vnitřních účastníků ÚB. Zařízení umožňuje konferenční spojení až deseti účastníků. Jádrem celé sestavy je reléová skříň, dále sestava obsahujepřístroj sekretářky a přístroj ředitele.

Podle dobových fotografií měli toto zařízení na svém stole prezidenti ČSSR Antonín Novotný, Ludvík Svoboda i Gustav Husák, předseda vlády Lubomír Štrougal i generální tajemník KSČ Miloš Jakeš. 

Sekretářské komunikační zařízení TÚS 2001

V obdobném rozsahu jako SKZ 124 bylo vyráběno zařízení 2001 s tím rozdílem, že počet vnitřních ÚB účastníků byl pouze 20 a nižší byl i počet státních linek. Shodný rozsah jedné reléové skříně a dvou přístrojů však zůstává. Základní konstrukce přístrojů je shodná jako u zařízení RT31 nebo Z5. 

Ředitelsko-tajemnická souprava Tesla RTS65, RTS68 a RTS70

Manipulační přístroje ředitelsko-tajemnických souprav RTS65, RTS68 a RTS70 tvarově odpovídají telefonním přístrojům T65H. V čelní stěně přístrojů nalevo od číselnice jsou umístěny indikační a ovládací prvky (tlačítka, otočné přepínače, prosvětlovací štítky). Kromě toho přístroj obsahuje ovládací tlačítka z organického skla, umístěná ve spodní části. Ta jsou prosvětlena žárovkami zevnitř přístroje. Spojovací prvky jsou umístěny v nástěnné reléové skříni.

Souprava RTS65 obsahovala přístroj ředitele a přístroj sekretářky. Umožňovala připojení 2 AUT telefonních linek, společných pro ředitele i sekretářku. Kromě toho je mezi oběma přístroji dorozumívací vedení. Návěst přicházejících volání je přepínatelná mezi přístrojem ředitele a sekretářky. Přístroj ředitele dále obsahuje tlačítko pro výzvu sekretářky ke spoluposlechu a možnost připojení světelného transparentu "NEVSTUPOVAT".

Souprava RTS68 je funkčně rozšířenou variantou, umožňuje připojení 4 AUT telefonních linek (dvě společné pro ředitele i sekretářku a dvě přímá vedení - jedno pro ředitele a jedno pro sekretářku).

Souprava RTS70 má tři manipulační přístroje - pro sekretářku a dva vedoucí pracovníky (ředitele a tajemníka). Umožňuje připojení 4 AUT telefonních linek (jedna společná přepojovatelná pro všechny přístroje, linka ředitele přepojovatelná na sekretářku, linka tajemníka přepojovatelná na sekretářku a jedna přímá linka sekretářky). Kromě toho obsahuje souprava vnitřní dorozumívací vedení mezi všemi přístroji.

Ředitelsko tajemnická souprava TÚS RT31

Sekretářsko-tajemnická souprava RT 31 byla určena pro tři vedoucí pracovníky (například ředitele a dva náměstky) a sekretářku. Zařízení se skládá z obsluhovací stanice ředitele, obsluhovací stanice prvního zástupce, obsluhovací stanice druhého zástupce a obsluhovací stanice sekretářky. Ke každé obsluhovací stanici náleží přípojná růžice. Vlastní výstroj je namontována v reléové skříni.

V čelním panelu obsluhovacích stanic jsou umístěna prosvětlovací tlačítka pro vyvolání jednotlivých funkcí přístroje a prosvětlovací štítky pro indikaci jednotlivých stavů, v pravém horním rohu je umístěna rotační číselnice. Mikrotelefon (z přístroje typu T65H) je uložen nesouměrně vlevo v horní části obsluhovací stanice. Ke každé obsluhovací stanici je možné připojit hlasitou hovorovou soupravu (například Ericovox nebo LF66) a magnetofon pro nahrávání hovorů.

Do zařízení je možno připojit až 8 aut vedení z veřejné nebo pobočkové ústředny. 4tyři vedení jsou přímá a po jednom jsou ukončená v každé stanici. Další dvě vedení jsou společná a přepojovatelná mezi všemi stanicemi. Příchozí hovory těchto vedení jsou návěštěny u sekretářky. Poslední dvě vedení jsou určena pro ředitele, který může jejich návěštění přepnout k sekretářce. Po přepojení hovoru na těchto vedeních k sekretářce lze hovor přepojit dále k některému ze zástupců. Pro odchozí hovory do ústředny lze tato čtyři přepojovatelná vedení použít z kterékoliv stanice. Jednotlivé hovory jsou blokovány proti napojení jiné stanice. Kromě těchto osmi přípojných vedení jsou všechny stanice navzájem propojeny vnitřním dorozumívacím vedením.

Mezi všemi stanicemi lze též svolat konferenční spojení všech čtyř stanic, a to z jakékoliv stanice. Účastníci jdou do konference voleni tlačítky a během konference je možno přivolat nebo odvolat kteréhokoliv účastníka. Během konference je možné provést zpětný dotaz na libovolném vedení, který je před ostatními účastníky konference utajen.

Pokud není na některé stanici připojen magnetofon, lze příslušné tlačítko použít pro připojení jiné zvolené stanice ke spoluposlechu (nikoliv spoluhovoru). Na přístroji sekretářky je prosvětlovacím štítkem indikován stav poruchy pojistky v reléové skříni.

Každá z obsluhovacích stanic má rozměry 315 x 245 x 120 mm a hmotnost cca 6 kg, přípojné růžice mají rozměry 160 x 135 x 70 mm a hmotnost cca 2 kg. Šířka reléové skříně je 650 mm, hloubka 290 mm a výška 1840 mm, hmotnost pak cca 150 kg. Zařízení je napájeno ze sítě, maximální odběr je 2,5 A. Provozní napětí je 60 V.

Výrobu a distribuci těchto ředitelsko tajemnických souprav zajišťovala TÚS (Technická ústředna spojů) na základě vlastního patentu.

Ředitelsko sekretářská souprava RSS77

Sekretářské zařízení RSS77 je určeno pro ředitele a sekretářku a umožňuje připojení dvou AUT linek. Zařízení se skládá ze dvou přístrojů a reléové skříně. Obsluhovací přístroje tvarově odpovídají standartním přístrojům řady Bs s rotační číselnicí, doplněné pod číselnicí čtyřmi prosvětlovacími tlačítky (a případně tlačítkem zpětného dotazu). Nástěnná reléová skříň o rozměrech 225 x 440 x 215 mm obsahuje všechny spojovací prvky a síťový napáječ.

Vyzvánění a indikace příchozích hovorů je v základním stavu na sekretářském přístroji, což lze tlačítkem PV přepnout na přístroj ředitele. Propojením svorek v reléové skříni lze příchozí hovory trvale směrovat na přístroj ředitele. Vyzvánění příchozího hovoru a hovor je indikován plným svitem příslušného dotazovacího tlačítka (DT1, DT2), hovor druhé stanice na jedné z linek je indikováno polovičním svitem.

Kromě vnějších linek jsou přístroje propojeny přímým dorozumívacím vedením (obsluhované tlačítkem R na sekretářském přístroji a tlačítkem S na ředitelském přístroji). Tlačítkem SP na ředitelském přístroji může ředitel vyzvat sekretářku ke spoluhovoru, opětovným stiskem tlačítka spoluhovor ukončí. K ředitelskému přístroji lze připojit světelný transparent „NEVSTUPOVAT“, který svítí při zdviženém mikrotelefonu.

Při výpadku napájení se oba přístroje chovají jako standartní přístroje, každý na jedné z linek bez možnosti přepínání hovorů či vzájemné komunikace.

Ředitelská souprava Tesla RMTSS

Souprava Tesla RMTSS (Ředitelsko manažersko tajemnicko sekretářská souprava) byla určena pro ředitele podniku, jeho zástupce, tajemníka a sekretářku, případně pro ředitele, dva náměstky a sekretariát. Provozní možnosti dovolují rychlé a operativní spojení se žádanými účastníky, a to jak po přípojných vedeních, tak po vnitřních dorozumívacích spojnicích.

Souprava se skládá ze čtyř účastnických stanic (3 ředitelské a 1 sekretářská), ze tří transparentů „NEVSTUPOVAT" a z reléové skříně. Reléová skříň je nástěnného provedení o rozměrech 395 x 661 x 158 mm a je napájena ze sítě 220 V.

Účastnické stanice jsou připojeny vícežilovými kabely.   Účastnické stanice jsou čs. chráněným vzorem č. 5588. Dno a boky přístroje tvoří plechová deska. Spodní část čela přístroje je plastová, nalevo je mřížka pro reproduktor a vpravo rotační číselnice. Horní část čela je tvořena plechovým krytem, ve kterém jsou umístěna prosvětlovací tlačítka a návěstní žárovky. V zadní části přístroje je příčně uložený mikrotelefon, zadní kryt přístroje je plastový. Bočnice přístrojů byly v základním provedení tvořeny černým plechem, v luxusnějším provedení ještě překryty dřevěnými deskami ve světlém nebo tmavém laku. Tři ředitelské stanice jsou shodného provedení a obsahují 14 prosvětlovacích tlačítek a kryty 3 návěstních žárovek. Liší se pouze označením tlačítek vnitřních dorozumívacích linek. Stanice sekretářky má 10 prosvětlovacích tlačítek a 6 krytů návěstních žárovek. Ke každému přístroji lze připojit mikrofon a magnetofon pro nahrávání hovorů.

Souprava umožňuje připojení šesti linek AUT ze státní nebo pobočkové ústředny. Dvě linky jsou společné, průběžné mezi všemi přístroji. V základním stavu jsou příchozí hovory indikovány na sekretářském přístroji. Signalizace příchozích hovorů na těchto linkách může být i na jiných přístrojích (při stisknutém tlačítku PV1 nebo PV2 na některém z přístrojů, přičemž je dodržena hierarchie důležitosti ředitel - tajemník - manažer - sekretářka). Hovory vedené na těchto linkách je možné přepojovat mezi jednotlivými přístroji. Tyto dvě linky byly preferovány jako státní (přímé linky z veřejné ústředny). Další čtyři linky jsou jednotlivě určeny pro každý přístroj (vlastní linky). Indikace příchozích hovorů na vlastních linkách je možno přepnout na přístroj sekretářky (tlačítko PV3).

Signalizace příchozích volání na těchto vnějších linkách je elektronickým bzučákem a bílou kontrolkou. Stav obsazení linky (probíhající hovor) je indikován zelenou kontrolkou v prosvětlovacích tlačítkách.

Kromě toho jsou mezi jednotlivými přístroji přímá dorozumívací vedení. Volba hovoru na těchto vedeních se uskuteční stiskem tlačítka příslušné volané stanice (R, M, T, S). Tato souprava umožňuje přechod mezi hovory na jednotlivých linkách. Stanice R, M a T umožňují vyzvání některé další stanice ke spoluhovoru.

Každý přístroj umožňuje jak tichý (běžný), tak hlasitý provoz. Přístroje R, M a T umožňují ovládání transparentu "NEVSTUPOVAT", který byl umísťován vedle dveří do kanceláře. Přístroj sekretářky má tlačítko pro přivolání zřízence.

Při přerušení dodávky elektrického proudu funguje každý přístroj jako běžný přístroj na své lince, bez možnosti využívání dalších funkcí.

Sekretářské zařízení Tesla SZ82

Sekretářské zařízení SZ82 (4FP 130 34) je stavebnicové a umožňuje výstavbu od 2 do 5 přístrojů. V nejjednodušší sestavě 1+1 je přístroj ředitele (R) a sekretářky (S), rozšířená verze 4+1 obsahuje navíc přístroje 3 zástupců (Z1 až Z3). Přístroje jsou zapojeny do spojovací skříně (ESS - elektronická spojovací skříň z hliníkových profilů a plechových krytů). Ke každému přístroji je možné připojit hlasité příposlechové zařízení (HPZ - 4FP 130 35) a magnetofon pro nahrávání hovorů. K přístrojům je přes spojovací skříň zároveň možné připojit transparent "NEVSTUPOVAT".

Účastnické přístroje jsou zkonstruovány z běžného typu "E" (Universal) s tlačítkovou číselnicí, čelní panel je doplněn o další tlačítkový blok pro volbu funkcí a indikační LED diody. Kompatibilita s přístrojem typu "E" umožňuje variabilitu barevného provedení, neboť barevné části krytu přístroje lze jednoduše vyměnit.

Do soupravy lze připojit až 6 AUT telefonních linek. Jedna linka je průběžná, dostupná pro všechny účastníky (L3). Dvě linky jsou společné pro ředitele a sekretářku (L1, L2). Další tři linky jsou vlastní pro jednotlivé zástupce (v přístrojích jednotlivých zástupců jsou přímé linky dostupné pod tlačítkem L1, tlačítko L2 je bez funkce).

Příchozí hovory na linkách L1, L2 a L3 jsou indikovány na přístroji sekretářky, v případě potřeby lze přepojit vyzvánění na přístroj ředitele. Na přístroje zástupců lze přepnout pouze indikaci příchozího volání na společné lince (L3). Vnitřní hovory v rámci soupravy se uskutečňují po vnitřních dorozumívacích linkách, po kterých se realizuje i výzva ke spoluhovoru. Po vnitřních dorozumívacích linkách lze mezi jednotlivými přístroji sekretářského zařízení uskutečnit i konferenční hovor se spoluhovorem účastníka na státní lince.

Funkce sekretářského zařízení jsou řešeny digitálně pomocí číslicových integrovaných obvodů TTL. Jednotlivé funkční obvody jsou řešeny formou výsuvných desek plošných spojů, které se zasouvají do elektronické spojovací skříně dle rozsahu výstavby zařízení.

Víceúčelový telefonní přístroj Tesla VTP

Víceúčelový telefonní přístroj Tesla VTP (4FP 121 21) byl zkonstruován ve druhé polovině osmdesátých let jako manažerský přístroj s řadou pamětí a dalších funkcí. K samotnému přístroji patří i nástěnná spojovací skříňka s deskami elektronických obvodů.

  
Všechna práva vyhrazena TELEFONIUM.CZ (2017-2020)
info@telefonium.cz