Dispečerská zařízení

Selektorová zařízení Tesla T53 a T53a

Selektorová zařízení Tesla T53 a T53a s induktivní volbou byla určena pro připojení více účastníků na společném dvoudrátovém vedení, používala se tedy především pro provozní spojení podél železničních tratí. Zařízení umožňovalo vzájemné volání účastníků mezi sebou i volání mimo selektorový spoj do služební telefonní sítě. Zařízení T53 a T53a byla funkčně shodná, lišila se pouze zapojením číselnice v účastnickém přístroji.

Základními funkcemi zařízení bylo především:

 • - vedení hovoru bez odposlechu dalšími účastníky (stanice, které nejsou volány, mají odpojenu hovorovou soupravu),
 • - ukončení hovoru a uvedení zařízení do základní polohy kterýmkoliv hovořícím účastníkem,
 • - indikace stavu obsazení vedení terčovou návěstí na každém účastnickém přístroji,
 • - nouzové uvolnění obsazeného vedení kteroukoliv další stanicí (přerušení probíhajícího hovoru v případě naléhavé potřeby),
 • - skupinové volání předem stanovených účastníků,
 • - oběžníkové volání všech účastníků připojených na selektorovém spoji,
 • - při připojení selektorového spoje na telefonní ústřednu možnost spojení účastníků z/do služební telefonní sítě.

Vlastní zařízení se skládalo z:

 • - dvoudrátového vedení,
 • - účastnických stanic, oddělených od vedení transformátorem.

Každá účastnická stanice byla složena z:

 • - reléové skříňky, obsahující prvky pro vysílání, příjem a vyhodnocování volby,
 • - napáječe (akumulátorová baterie 6 V a dobíječ),
 • - účastnického přístroje.

Účastnický přístroj konstrukčně vychází z telefonního přístroje vzoru K, spodní kovová část je však prodloužena a v čelním panelu je navíc umístěna terčová návěst pro indikaci obsazeného vedení probíhajícím hovorem a tlačítko pro vstup do obsazeného vedení (pokud probíhal jiný hovor). Tlačítko bývalo proti zneužití zaplombováno. Reléová skříňka obsahovala kromě relé a polarizovaných relé i speciální volič pro vyhodnocení volby.

Systém byl teoreticky řešen pro 97 účastnických stanic (číslování 1x až 9x a 01 až 07), při velmi malém počtu účastníků mohlo být číslování i jednomístné. Prakticky se však v železničním provozu používalo čísel 8 a 9 pro skupinová volání vybraných účastníků (např. pouze výpravčích), 0 pro oběžníkové volání (generální volání všech účastníků) a čísel ve skupině 60 až 69 pro přechod do telefonních ústředen služební telefonní sítě. Prakticky pro účastnické stanice tedy byla vyhrazena čísla 1x až 5x (50 účastníků).

Pomocí úsekových přenašečů bylo možné na selektorovém spoji vytvořit více úseků (po max. cca 15 účastnících), přičemž v každém úseku selektorového spoje bylo možné uskutečňovat současné hovory. V případě přerušení vedení bylo možné stále uskutečňovat hovory v oddělených částech.

Induktivní dispečink Tesla T54

Selektorové zařízení Tesla T54 je dispečerský systém s induktivní centralizovanou volbou, umožňující spojení dispečera a až třiceti pobočných stanic po společném dvoudrátovém vedení, což bylo výhodné právě pro spojení stanic podél železničních tratí. Všichni účastníci mohou komunikovat pouze s hlavní dispečerskou stanicí a nemají možnost vzájemné volby účastníků mezi sebou. Při volbě účastníka z dispečerské stanice jsou do vedení vysílány skupiny kladných a záporných impulsů, které jsou přijímány v ostatních stanicích. Spojení je navázáno s tou stanicí, která je nastavena na příslušný počet impulsů. Hovory nejsou utajené, kterákoliv ze stanic může po zdvižení mikrotelefonu poslouchat hovor na společném vedení.

Celé zařízení se skládá ze zařízení hlavní stanice a ze zařízení účastnických stanic. Hlavní stanice obsahuje reléovou část v reléové skříni a obsluhovací stanici. Obsluhovací stanice je stolního provedení. Na plechové skříňce (černý nebo kladívkový šedý lak) je umístěna telefonní vidlice s mikrotelefonem. V čelním panelu jsou tlačítka a signalizační žárovky:

 • - Tlačítka T1 až T30 slouží k volbě žádané účastnické stanice. Nad každým tlačítkem je bílá signalizační žárovka pro kontrolu volané       stanice.
 • - Tlačítka „A“ a „K“ se používají při skupinovém volání více účastnických stanic najednou („A“ pro zahájení volby, „K“ pro ukončení     volby).
 • - Tlačítko „G“ se používá pro generální spojení (skupinové spojení všech účastníků).
 • - Tlačítko „Z“ umožňuje prodloužení vyzváněcího impulsu.
 • - Tlačítko „O“ slouží ke zrušení volání při omylu během volby.
 • - Přepínač „P“ přepojí mikrotelefon do náhlavní hovorové soupravy.
 • - Přepínač „VZ“ vypíná zvonek.

Zelená žárovka na čelním panelu se rozsvěcuje při volání některé z účastnických stanic a signalizuje správnou činnost reléové části během volby, červená žárovka její poruchu.

Účastnická stanice, napojená na společné vedení, se skládá z nástěnné reléové skříňky a z účastnického přístroje (přístroj Tesla vzoru „K“ bez číselnice a s tlačítkem). Volání dispečerovi je zahájeno zdvihnutím mikrotelefonu (obdoba systému ÚB), tlačítko slouží k signalizaci poruchy na lince (např. vlivem naindukovaného napětí nebo úderu blesku se mohou přeložit některá polarizovaná relé do pracovní polohy a tuto poruchu odstraňuje dispečer stiskem tlačítka „Z“).

Konferenční zařízení Tesla KZ56

Konferenční zařízení Tesla KZ 56 bylo vyvinuto a vyráběno n.p. Tesla Karlín. Bylo určeno pro 40 účastníků ÚB a 4 telefonní linky ze státní nebo pobočkové ústředny. Zařízení se skládalo z ovládacího pultu dispečera o rozměrech 530x480x150 mm a váze cca 18 kg a spojovacího stojanu o rozměrech 1800x550x270 mm a váze cca 45 kg. Zařízení bylo napájeno ze sítě 220 V (110 V) nebo z baterie 60 V pobočkové telefonní ústředny, na kterou bylo zařízení připojeno.

Zařízení KZ56 se připojovalo na automatickou pobočkovou ústřednu typu UTU, USH60, UST60, USTD a využívalo linek a účastnických přístrojů na pobočkovou ústřednu napojených. Kovová skříň obsluhovací stanice stolního provedení obsahovala číselnici, prosvětlovací tlačítka s označovacími štítky, mikrotelefon, hodiny, dva regulátory hlasitosti (pro příchozí a odchozí směr) a přepínač mikrofonů, mikrofon a dva reproduktory.

Obsluhovací stanice obsahovala hlasitou hovorovou soupravu, přičemž již nevyžadovala přepínání směru hovoru (provoz byl duplexní). Hlasitý hovor s použitím hovorové soupravy se při zdvihnutí mikrotelefonu automaticky přepnul na tichý provoz do mikrotelefonu. K obsluhovací stanici bylo možné připojit externí směrový mikrofon a přepínačem zapojovat buď vestavěný nebo externí mikrofon nebo oba najednou.

Dispečerské zařízení Tesla DZ20 a DZ20 speciál

Dispečerské zařízení DZ 20 je určeno pro dispečera, operátora a až 20 účastníků. Hlásky nebo přístroje účastníků jsou systému ÚB. K zařízení je možné též připojit až 2 vstupní linky:

 • - státní nebo pobočková linka,
 • - dispečerská linka nadřízeného dispečerského zařízení.

Zařízení DZ 20 může tedy být v provozu jako samostatné nebo může být napojeno jako podružné na jiný dispečerský systém (např. HDZ60). Jako účastnické hlásky byla dodávána zařízení Tesla Duplex.

Vlastní zařízení je určené k umístění na stůl, případně na samostatný trubkový stojan. Ovládací přístroj tvoří kovová skříňka, v níž je umístěna většina výstroje. V čelním panelu jsou dva mikrotelefony (levý pro operátora, pravý pro dispečera), mezi nimi jsou ovládací prvky (žárovky, klíče a číselnice). V bočních stěnách jsou další ovládací prvky (tlačítka), v zadní části je zásuvka pro připojení účastníků a pojistky. Zařízení DZ 20 umožňovalo svolávání malých konferencí nejvýše 3 účastníků výběrovým systémem. Modernější varianta zařízení DZ 20 speciál již umožňovalo konferenci libovolného počtu účastníků díky tomu, že navíc obsahovalo externí zesilovač.

Zařízení bylo napájeno ze sítě 220 V (nebo 120 V) a ze záložní baterie (akumulátorová baterie 2 x 12 V), vnitřní napětí bylo 24 V. V případě přerušení dodávky elektřiny ze sítě 220 V bylo možné připojit pólový měnič 80 V pro vyzvánění účastníků při bateriovém provozu. Pro vybíjení a nabíjení baterie byl určen nástěnný selénový usměrňovač T 2024.


 • A    Dispečerské zařízení (přístroj dispečera)
 • B    Kovový stojan
 • C    Zesilovač s potenciometrem na regulaci hlasitosti (pouze pro DZ 20 speciál)   
 • 1     Návěstní žárovky účastníků
 • 2     Tlačítko pro vypojení zvonku
 • 3     Kontrolní návěstní žárovka účastníka (opálová)
 • 4     Mikrotelefon dispečera
 • 5     Klíč pro hovor a volání účastníka
 • 6     Kontrolní žárovka dispečera (zelená)
 • 7     Kontrolní žárovka operátora (modrá)
 • 8     Kontrolní žárovka vyzvánění (červená)
 • 9     Návěstní žárovka linky hlavního dispečera (bílá)
 • 10    Klíč pro hovor a volání hlavního dispečera
 • 11     Klíč pro zpětný dotaz a přizvánění na lince hlavního dispečera
 • 12    Žárovka pro zpětný dotaz na lince hlavního dispečera (zelená)
 • 13    Návěstní žárovka na lince státní nebo domácí ústředny (bílá)
 • 14    Klíč po volbu domácí nebo státní ústředny
 • 15    Klíč pro zpětný dotaz na domácí nebo státní ústřednu
 • 16    Žárovka pro zpětný dotaz na domácí nebo státní ústřednu (zelená)
 • 17    Číselnice
 • 18    Žárovka pro kontrolu sítě
 • 19    Tlačítko pro zapínání pólového měniče
 • 20   Bateriová pojistka
 • 21    Síťová zásuvka
 • 22   Vypínač sítě
 • 23   Síťová pojistka
 • 24   Mikrotelefon operátora
 • 25   Zásuvka pro připojení účastníků
 • 26   Zásuvka pro připojení zesilovače (pouze pro DZ 20 speciál)

Hlasité dispečerské zařízení Tesla HDZ60

Hlasité dispečerské zařízení HDZ60 bylo zkonstruováno v polovině padesátých let ve Výzkumném ústavu telekomunikací a následně vyráběno v n.p. Tesla Kolín. Jedná se o dispečerské dorozumívací a konferenční zařízení se samostatnou hvězdicovou sítí.

Zařízení HDZ60 je tvořeno ovládacím pultem dispečera, ovládacím pultem operátora a stojanem s technickou výstrojí. Stojan obsahoval reléové sady, zesilovače a proudový zdroj. Zařízení bylo určeno maximálně pro 60 účastníků. V základním uspořádání bylo zařízení dodáváno pro 28 účastníků, rozšíření bylo možné doplněním účastnických reléových sad (bloky po 4 účastnících). Účastníci byli připojeni systémem ÚB běžným dvoudrátovým vedením (pro spojení s dispečerem stačí zdvihnutí mikrotelefonu účastnického přístroje event. stisknutí tlačítka hlasitého přístroje). Do zařízení bylo možné připojit i 4 linky ze státní nebo pobočkové ústředny.

Kromě dispečera, operátora a jednotlivých účastníků bylo možné k zařízení připojit i přípojku hlavního inženýra závodu a ředitele (zvláštní účastníci). Přípojka ředitele například umožňovala poslech hovorového provozu (konferencí) i bez vědomí dispečera, připojení na podnikový rozhlas apod.

Pult dispečera i operátora obsahuje prosvětlovací tlačítka pro spojení s jednotlivými účastníky a další funkce. Pracoviště dispečera bylo vybaveno pro hlasitý i tichý provoz, pracoviště operátora pouze pro tichý provoz.

Zařízení umožňuje přímé spojení dispečera nebo operátora s kterýmkoliv účastníkem a umožňuje i konferenci libovolného počtu účastníků (včetně hovorů na 4 státních nebo pobočkových linkách). Konference mohou být výběrové (vybraní účastníci), skupinové (vybrané skupiny účastníků) nebo hromadné (všichni účastníci). Zároveň umožňuje nezávislý provoz pracoviště dispečera a operátora (operátor může navazovat další spojení během konference dispečera). Z ovládacího pultu dispečera je možné ovládat rozhlasovou ústřednu, zároveň bylo možné zaznamenávat hovory a konference na magnetofonový pásek.

Zařízení bylo konstruováno tak, aby umožňovalo připojení dalších dispečerských ústředen, resp. i příčkové spojení do zařízení stejného typu.

Pro jednotlivé účastníky bylo uvažováno se třemi typy účastnických stanic:

 • - Standartní telefonní přístroj (AUT nebo ÚB) s doplňkem, který umožňoval hlasitý poslech (skříňka se zesilovačem a reproduktorem,       určená převážně pro jednosměrný provoz – hlášení dispečera pro více osob),
 • - Účastnické zařízení Simplex, které umožňovalo hlasitý provoz s ručním přepínáním směru hovoru,
 • - Účastnické zařízení Duplex, které umožňovalo hlasitý obousměrný provoz bez přepínání směru hovoru.

Účastnické stanice byly tvořeny skříňkou se zesilovačem a reproduktorem, ke které byla připojena ovládací skříňka hlasitého telefonu v provedení AUT (s číselnicí) nebo ÚB (bez číselnice).

Zařízení bylo napájeno ze sítě 220 V (nebo 120 V) a ze záložní baterie (akumulátorová baterie 5 x 12 V), vnitřní napětí bylo 60 V. V případě přerušení dodávky elektřiny ze sítě 220 V nebylo možné pořádat konference a hovory s hlasitou soupravou (byla přerušena činnost zesilovače), umožněn byl pouze tichý provoz s použitím mikrotelefonu. Pro vybíjení a nabíjení baterie byl určen nástěnný selénový usměrňovač T 2028.

Ovládací deska byla umístěna ve středu plochy dispečerského stolu. Pro komunikaci dispečerovi sloužily běžné telefonní přístroje, eventuelně dispečerské hlásky.

Linkový dispečink LD15, LD30

Zařízení Tesla LD15 / LD30 je přenosné dispečerské zařízení, určené pro provoz všude tam, kde je žádoucí rychlá montáž a demontáž, například na rozsáhlých stavbách, při sportovních akcích, při záchranných pracech a podobně. Zařízení bylo vyráběno ve dvou verzích:

LD15 pro 12 účastníků a 3 vnější linky (2 x MB, 1 x AUT),

LD30 pro 27 účastníků a 3 vnější linky (2 x MB, 1 x AUT).

Celé zařízení se skládalo z manipulační stanice nadřízeného (s externím napáječem a ruční hláskou), manipulační stanice dispečera (s externím napáječem a ruční hláskou), svorkovnic a hlásek.

Zařízení bylo při přepravě složeno do samostatných plechových přepravních skříní (břemen):

 • - BR1 – pracoviště nadřízeného,
 • - BR2 – pracoviště dispečera,
 • - 2 x BR3 – napáječ (síťový usměrňovač a baterie),
 • - BR4 – přepravní skříň pro účastnické hlásky a svorkovnice (15 ks hlásek, 2 svorkovnice, zemnící sondy, 15 ks závěsných desek),
 • - BR5 – přepravní skříň pro účastnické hlásky a svorkovnice (15 ks hlásek, 1 svorkovnice, zemnící sondy, 15 ks závěsných desek) – pouze
 •    pro LD30.
 • - Propojovací kabely a dvoudrátové vedení pro připojení hlásek není součástí zařízení – nutno dodat samostatně (např. polní kabel     
 •    PK2).

Manipulační stanice nadřízeného i dispečera jsou vybaveny zesilovačem pro zesílení hovoru při provozu s účastnickými hláskami. Hovor je simplexní, směr hovoru řídí dispečer nebo nadřízený (druhá manipulační stanice má možnost příposlechu). Hovor nadřízeného nebo dispečera na vnějších MB nebo AUT linkách může být hlasitý simplexní (s použitím vestavěné hlasité hovorové soupravy nebo přídavné ruční hlásky) nebo tichý duplexní (s použitím mikrotelefonu). Na vnějších linkách není možný příposlech druhé manipulační stanice, nadřízený však může zrušit hovor dispečera a linku přednostně obsadit. Manipulační stanice nadřízeného i dispečera se na první pohled liší počtem pozic pro připojení kabelů v zadní části.

Zařízení má rovněž místní linku – spojnici pro simplexní hlasitý hovor nadřízeného a dispečera. Zařízení dále umožňuje oběžníkové spojení (jednosměrný hovor k více vybraným účastníkům), konference však nebyla možná. Směr hovoru řídil dispečer nebo nadřízený.

Obě manipulační stanice mají vlastní napáječe – síťový usměrňovač umožňuje napojení na síť 220 V a baterie 12 V je schopna zajistit provoz zařízení na cca 12 hodin. Příkon zařízení v provozu s jedním účastníkem byl cca 25 W, s deseti účastníky cca 40 W.

Linkový dispečink LDU15, LDU30

Zařízení Tesla LDU15 / LDU30 je dispečerské zařízení pro provoz v průmyslových závodech a je obdobou zařízení LD15/LD30. Dispečerské pracoviště je umístěné v dispečerském stole. Zařízení bylo vyráběno ve dvou verzích:

 • - LDU15 pro 12 účastníků a 3 vnější linky (2 x MB, 1 x AUT),
 • - LDU30 pro 27 účastníků a 3 vnější linky (2 x MB, 1 x AUT).

Celé zařízení se skládalo z manipulačního stolu dispečera, svorkovnic, propojovacích kabelů a účastnických hlásek. Výstroj zařízení (napáječ a tranzistory osazený zesilovač) byla umístěna v dispečerském stole, na desce stolu byl zároveň usazen ovládací pult a mikrotelefon. K pracovišti dispečera bylo možné připojit ruční hlásku.


Manipulační stanice dispečera je vybavena zesilovačem pro zesílení hovoru při provozu s účastnickými hláskami a vyzváněčem pro vyzvánění na MB linkách. Hovor s hláskami je simplexní, směr hovoru řídí dispečer. Hovor dispečera na vnějších MB nebo AUT linkách může být hlasitý simplexní (s použitím vestavěné hlasité hovorové soupravy nebo přídavné ruční hlásky) nebo tichý duplexní (s použitím mikrotelefonu).

Zařízení dále umožňuje oběžníkové spojení (jednosměrný hovor k více vybraným účastníkům), konference však nebyla možná. Směr hovoru řídil dispečer.

Manipulační stanice má vlastní napáječ – síťový usměrňovač umožňuje napojení na síť 220 V a baterie 12 V je schopna zajistit provoz zařízení na cca 7 až 8 hodin. Příkon zařízení v provozu s jedním účastníkem byl cca 25 W, s deseti účastníky cca 40 W.

Rozměr dispečerského stolu byl 1650x750x760 mm. Rozměr účastnické hlásky byl 185x145x80 mm, přihlašovací tlačítko bylo umístěno v levém spodním rohu.

Zařízení se také vyrábělo v upravené verzi se dvěma vstupními AUT linkami a jednou linkou MB. Výrobcem byl n.p. Tesla Liptovský Hrádok.


Dispečerské zařízení Tesla BETAVOX


Zařízení Tesla BETAVOX je malé hlasité simplexní dispečerské zařízení. Umožňuje vytvoření hvězdicové sítě s jednou dispečerskou stanicí a deseti hláskami. Zařízení umožňuje provoz pouze mezi dispečerem a hláskami (a naopak), neumožňuje přímé spojení hlásek mezi sebou. Směr hovoru řídí dispečer. Dispečerský přístroj dále umožňuje připojení linky AUT.

Zařízení se skládá z nástěnné reléové skříně, obsluhovací stanice a deseti hlásek. Reléová skříň má rozměry 230 x 440 x 215 mm a hmotnost 12 kg.  Reléová skříň obsahuje napáječ, zesilovač výkonu, generátor vyzváněcího tónu 1kHz a další prvky k ovládání zařízení. Obsluhovací stanice tvarově odpovídá přístrojům soupravy RMTSS (má ovšem jinak rozmístěná ovládací tlačítka). Obsluhovací stanice umožňuje připojení samostatného mikrofonu a rovněž magnetofonu pro nahrávání telefonních hovorů.

Účastnické hlásky jsou připojeny dvoudrátovým vedením. V základním zapojení jsou dodávány jako utajené (dispečer nemá možnost poslechu bez stisknutého tlačítka na hlásce), lze je však zapojit i jako neutajené. Dispečer může volat buď jednotlivé hlásky, nebo všechny hlásky najednou stiskem jediného tlačítka.

  
Všechna práva vyhrazena TELEFONIUM.CZ (2017-2020)
info@telefonium.cz