Speciální telefonní přístroje

Nevýbušné telefonní přístroje Tesla 2. série (BT60)

Počátkem šedesátých let 20. století byl vyvinut telefonní přístroj pro ztížené a výbušné prostředí druhé série s označením BT 60. Oproti předchozí sérii byl menších rozměrů i hmotnosti (na kryt byla použita hliníková slitina). Aby při manipulaci a opravách nedošlo ke vzniku jiskry, byly přístroje konstrukčně upraveny tak, že při otevření víka byly rozpojeny i elektrické obvody.

Nevýbušné telefonní přístroje Tesla 3. série (nové provedení)

Nevýbušné telefonní přístroje třetí série jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů třídy výbušnosti metanu, propanu a svítiplynu, tedy zejména v dolech a průmyslových provozech. Přístroje umožňují běžný, tj. tichý duplexní provoz a napojení na veřejnou nebo pobočkovou ústřednu. Přístroje byly vyráběny v provedení:

  • - Nevýbušný autligyfonní přístroj (4 FP 153 01, 4 FP 153 07)
  • - Nevýbušný AUT telefonní přístroj (4 FP 153 02, 4 FP 153 08)
  • - Nevýbušný AUT telefonní přístroj s tlačítkem zpětného dotazu (4 FP 153 09)
  • - Nevýbušný ÚB telefonní přístroj (4 FP 153 03, 4 FP 153 10)

Telefonní přístroje byly zvýrazněny oranžovou barvou, čísla na číselnici byla natištěna fosforeskující barvou pro lepší viditelnost při zhoršených světelných podmínkách (například v dolech). Přístroje umožňovaly spolehlivý provoz při relativní vlhkosti 30 až 90 % (starší provedení do 80 %) a teplotě -10 až 45 °C (starší provedení do 40 %). Přístroje byly odolné proti stékající vodě.

Autligyfonní přístroje byly kromě běžného AUT přístroje doplněny ještě ligyfonem – hlasitou dispečerskou hláskou, která umožňovala hlasitý simplexní provoz na lince dispečerského zařízení.

Přístroje mají akustickou návěst řešenu zvonkem, mohou být vybaveny přídavným sluchátkem (pro příposlech nebo pro zakrytí druhého ucha volajícího v hlasitém prostředí), přídavným zvonkem (nevýbušné přídavné zvonky nebo houkačky byly žluté barvy) a LED signalizací obsazení linky. Z bezpečnostních důvodů je elektromagnetická sluchátková vložka ve funkci mikrofonu i sluchátková vložka oddělena transformátorem, aby při eventuální výměně nemohla vzniknout jiskra.

Podobně jako u jiných typů bylo možné paralelní zapojení až 5 přístrojů, případně vedlejších zvonků.

Dvousmyčkový telefonní přístroj Tesla vzor K

Dvousmyčkový přístroj Tesla tvarově vychází z přístroje vzoru „K“. Shodná je horní bakelitová část s rotační číselnicí, vidlicí a mikrotelefonem. Spodní plechová část je rozšířena pro umístění mechanismu přepínače dvou telefonních vedení. Přístroj obsahuje plechovou přípojnou skříňku.

Přístroj je určen k připojení na jednu státní a jednu pobočkovou linku. Připojení na jednu z linek se provádí přeložením kovové páčky v čelním panelu při zdviženém mikrotelefonu. Přepnutím páčky vlevo je připojena státní linka, přepnutím vpravo pobočková linka. Vpravo je zároveň umístěno tlačítko zpětného dotazu. Při zavěšení mikrotelefonu se páčka vrátí do základní polohy. Vyzvánění příchozích hovorů na obou linkách je akusticky odlišeno zvonkem a bzučákem.

Plechová část přístroje a přípojná skříňka byla lakována buď černou nebo šedou barvou.

Vícesmyčkový telefonní přístroj TÚS A-5

Vícesmyčkový přístroj A5 byl vyráběn Technickou ústřednou spojů (TÚS), Ústřední dílny Praha. Je určen jako náhrada až pěti telefonních přístrojů na pěti vedeních AUT nebo ÚB, kromě toho umožňuje i další funkce. Přístroj byl určen tam, kde bylo koncentrováno více telefonních linek, např. na pracovištích noční služby nebo pro dispečery.

K přístroji je možno připojit hlasitou telefonní soupravu (např. telefonní přístroj RFT LF66, Tesla T65Ha, Ericsson Ericovox apod.) a magnetofon pro nahrávání hovorů.

Zařízení se skládá z vlastní ovládací stanice, přípojné růžice a externího stabilizovaného zdroje 24 V. Všechny spojovací prvky jsou tedy umístěny v ovládací stanici a není potřeba reléová skříň. Obsluhovací stanice o rozměrech 237 x 325 x 122 mm je stolního provedení v kombinaci dřevo – plech. Na krycím panelu jsou umístěna prosvětlovací tlačítka, návěstní štítky a číselnice.

Pět prosvětlovacích tlačítek (bez aretace) v horní řadě slouží k připojení jednotlivých vedení, návěstní štítky nad tlačítky indikují stav vedení (blikání při vyzvánění, trvalý svit při obsazení vedení). Zařízení umožňuje střídavý hovor na více vedeních, stisk dalšího linkového tlačítka automaticky uvádí předchozí hovor do stavu přidržení. Přidržení hovoru na lince je indikováno svitem příslušného tlačítka. Zavěšením mikrotelefonu se ruší všechny provozní stavy a zařízení je uvedeno do klidu.

Další tlačítka umožňují zapnutí magnetofonu (TD), připojení hlasité soupravy (TH), rušení přidrženého hovoru (RT) a zpětný dotaz (ZD). Zařízení umožňuje automatický záznam hovorů na vedeních L1 a L2. K přístroji lze připojit transparent „NEVSTUPOVAT“. Při výpadku napájení zařízení funguje jako obyčejný telefonní přístroj pouze na vedení L1.

Vícesmyčkový telefonní přístroj TÚS Z-5

Zařízení Z-5 nahrazuje 5 samostatných telefonních přístrojů a umožňuje uživateli využívat i další funkce. K zařízení je možné připojit vedení aut, úb i mb. Kromě toho umožňuje i koncový provoz – na vedení je možné připojit přístroj úb nebo mb, napájené ze zařízení Z-5. Maximální kapacita je tedy 5 připojených vedení těchto typů:

  • - vedení z AUT telefonní ústředny státní nebo zvláštní sítě,
  • - vedení z AUT pobočkové ústředny,
  • - vedení z ÚB pobočkové ústředny (přepojovače),
  • - vedení z MB ústředny (přepojovače),
  • - vedení s ÚB přístrojem na konci, napájeným ze zařízení,
  • - vedení s MB přístrojem (nebo přepojovačem) na konci.

Vícesmyčkový přístroj byl určen nejen pro vedoucí pracovníky, ale například pro pracoviště noční služby, kde bylo koncentrováno více důležitých samostatných linek. Mohlo též sloužit jako malé dispečerské zařízení. Protože Z-5 bylo vlastně zapojovačem, neumožňovalo konferenci mezi připojenými vedeními.

Obsluha přístroje byla rychlá a pohodlná, neboť jednotlivé funkce byly přístupné pomocí tlačítek. Vlastní ovládací přístroj obsahuje 10 tlačítek a rotační číselnici pro volbu do aut sítě. K zařízení je možné připojit hlasitou hovorovou soupravu a magnetofon pro záznam hovorů, který se může na určených vedeních zapínat automaticky. Zvedne-li účastník během hlasitého provozu mikrotelefon, přístroj automaticky přejde na tichý provoz.

Přístroj je vybaven tlačítkem pro připojení automatického hlášení času, které může informovat jak oba účastníky spojení, tak může být nahráváno do záznamu na magnetofon.

Během spojení je možné přepínat mezi jednotlivými vedeními. Provozní stav linek je indikován optickými návěstmi. Akustická tónová návěst je generována tranzistorovým generátorem s regulací hlasitosti. Akustická návěst zároveň upozorní uživatele, pokud omylem zavěsí a některá z linek je v čekacím stavu. Spojení se v takovém případě nerozpadne.

Celé zařízení se skládá z ovládacího přístroje, reléové skříně s napáječem, přípojné růžice a spojovacího vedení. Ovládací přístroj má rozměry 340 x 250 x 150 mm a hmotnost cca 3,5 kg, reléová skříň 550 x 190 x 680 mm a hmotnost cca 46 kg a přípojná růžice má rozměry 125 x 150 x 80 mm a hmotnost cca 1,5 kg.

Celé zařízení je napájeno ze sítě 220 V (+/- 10 %), provozní napětí obvodů je 24 V. Zařízení je vybaveno tranzistorovým generátorem volacího proudu o vyzváněcím napětí 75 V při 25 Hz pro koncové úb nebo mb spojení. Maximální odpor smyčky vedení úb nebo aut je 2 x 450 Ω. Zařízení je možno napájet z baterie 24 V pro případ výpadku síťového napájení. Přístroj vyráběla Technická ústředna spojů (TÚS) na základě vlastního patentu, distribuci zajišťovaly Ústřední dílny Praha.

  
Všechna práva vyhrazena TELEFONIUM.CZ (2017-2020)
info@telefonium.cz