Telefonní zapojovače

Pětiklapkový zapojovač Tesla U54-029

Telefonní zapojovač Tesla U54-029 je určen pro připojení až pěti spojů MB, které lze obsluhovat až dvěma MB přístroji standartního typu (Tesla T51a). Zapojovač je stolního provedení a je umístěn ve dřevěné skříňce o rozměrech 294 x 230 x 195 mm. Na přední straně je umístěno pět návěstních klapek a pět telefonních klíčů. Na bočních stěnách jsou umístěny zásuvky pro obsluhovací MB přístroje. V přípojné skříňce, připojené k zapojovači dvacetižilovou šňůrou, je kromě svorkovnice prostor pro umístění suchých článků pro napájení obsluhovacích MB přístrojů.

Při příchozím volání dojde působením volacího proudu z induktoru volajícího přístroje k odpadnutí klapky příslušného vedení a tím zároveň k sepnutí obvodu zvonku. Obsluze je tedy přicházející hovor indikován jak opticky odpadnutím klapky, tak akusticky. Připojení obsluhovacího přístroje k příslušnému vedení se uskutečnilo přeložením telefonního klíče (do horní polohy pro připojení telefonního přístroje v pravé zásuvce, do dolní polohy pro připojení přístroje v levé zásuvce). Po přijetí hovoru bylo nutno uvést zapojovač zpět do stavu pohotovosti ručním zvednutím klapky.

Zapojovač umožňuje obsloužit dva hovory současně (každý z obsluhovacích přístrojů lze připojit na jiné vedení). Zapojovače byly používány v telefonní síti ČSD.

Desetiklapkový zapojovač Tesla 5FP 180 20 (AIDA)

Telefonní zapojovač Tesla 5FP 180 20 je stolního provedení. Umístěn je ve dřevěné skříňce s plechovým čelním panelem o rozměrech 750 x 300 x 300 mm. Do zapojovače lze připojit až 10 vedení různých typů (MB spoje, ÚB, AUT linky, selektorové spoje PE nebo T53a), které lze obsluhovat až dvěma MB přístroji standartního typu (Tesla T51a). Zapojovač byl vyráběn ve dvou variantách - starší verze měla zásuvky pro obsluhovací přístroje v čelním panelu, novější verze je měla umístěna v bočních stěnách. Starší verze měla navíc v horní části čelního panelu čtyři telefonní klíče (např. pro dávání zvonkových návěstí nebo pro přepínání zvonek/bzučák). V pravé horní části čelního panelu je umístěna rotační číselnice pro obsluhu AUT spojů. Zapojovač obsahuje vlastní síťový zdroj, jako náhradní zdroj se používal akumulátor.

Zapojovače byly používány v telefonní síti ČSD. Elektrické obvody zapojovače jsou stálé nebo výměnné. Stálé obvody tvoří napájecí zdroj, hovorová souprava a pomocný blok. Výměnné bloky se do zapojovače osazují podle požadavku na typ a počet spojů (blok MB, blok AUT/ÚB, blok selektoru T53 (T53a), selektorový blok PE). Ve spodní části čelního panelu je umístěno deset linkových bloků a jeden pomocný blok. Pomocný blok obsahuje volací klíč a dvě žárovky (žárovka L1 signalizuje připojení napájecího zdroje k síti, žárovka L2 svítí při signalizaci volacím proudem). Linkové bloky obsahují klapku a telefonní klíč.

Telefonní zapojovač ZUL 10/1

Vzhledem k tomu, že Tesla nebyla schopna počátkem sedmdesátých let vyvinout včas nový zapojovač dle požadavků státních drah, začali si železničáři vyrábět zapojovač v omezeném počtu vlastními silami. Výsledkem bylo zařízení ZUL 10/1 ze Sdělovacích a zabezpečovacích dílen Ústí nad Labem (ZUL = zapojovač z Ústí nad Labem).

Základem zapojovače je reléová skříňka, k níž je připojen obsluhovací přístroj. Do zapojovače je možné napojit 10 vstupů (MB/AUT linky). Obsluhovací přístroj je tvořen plechovou základnou s ovládacími a indikačními prvky, na níž je připevněn hlasitý telefonní přístroj Tesla T65 Ha. Zapojovač tedy umožňoval i hlasitý provoz.

Malý telefonní zapojovač Tesla MTZ 10/1

Malý telefonní zapojovač MTZ 10/1 je určen pro použití v železniční síti, zejména pro výpravčí, dispečery apod. Nahrazuje až 10 telefonních přístrojů na jednom pracovišti. Zařízení se skládá z nástěnné reléové skříně a obsluhovací stanice.

Reléová skříň má rozměry 250 x 430 x 181 mm a hmotnost 25 kg. Obsluhovací stanice tvarově odpovídá přístrojům soupravy RMTSS (má ovšem jinak rozmístěná ovládací tlačítka), má rozměry 225 x 240 x 110 mm a hmotnost 8 kg. Obsluhovací stanice umožňuje připojení samostatného mikrofonu a rovněž magnetofonu pro nahrávání telefonních hovorů.

Zapojovač umožňuje připojení deseti linek, a to v základním provedení v následujícím uspořádání:

  • - 6 x linka MB (linky L1 až L6)
  • - 2 x linka selektoru T53, T53a (linky L7 a L8)
  • - 1 x linka dálková linka AUT (linka L9)
  • - 1 x linka induktivního dispečinku T54 (linka L10)

V případě potřeby je ovšem možné kteroukoliv linku použít jak pro spoje MB, tak AUT. Konstrukce zapojovače je univerzální, takže změnu typu linky lze provést pouze přidáním či odstraněním propojení na svorkovnici v reléové skříni. Zapojovače byly používány v telefonní síti ČSD a dodávány byly od roku 1974.

  
Všechna práva vyhrazena TELEFONIUM.CZ (2017-2020)
info@telefonium.cz