Zahraniční pobočkové ústředny 

Maďarské pobočkové ústředny RA a CA (BHG Budapest)

V rámci partnerství zemí RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci) byly do Československa dováženy pobočkové ústředny i ze zahraničí. Jednalo se zejména o dovoz z Maďarska od výrobce BHG Budapest. Dobová publikace uvádí, že se v sedmdesátých letech dováželo průměrně 30 až 50 tisíc pobočkových přípojek ročně, což reprezentovalo tisíce telefonních pobočkových ústředen různých kapacit.

Tuzemský telekomunikační průmysl se do té doby soustředil především na výrobu pobočkových ústředen I. generace (pobočkové ústředny USR, USH a UTU). Ty však neumožňovaly plnohodnotné plnění požadavků Čs. spojů, zejména na kategorizaci oprávnění meziměstských hovorů a na provolení. Proto už od poloviny šedesátých let zahájil podnik BHG Budapest vývoj pobočkových telefonních ústředen II. generace mimo jiné právě na základě požadavku Čs. spojů. Výsledkem toho byla řada pobočkových ústředen s křížovými spínači z vlastního vývoje.

Z produkce BHG Budapest byly dováženy následující typy pobočkových telefonních ústředen:

  • - Kvazisynchronní ústředny s reléovým spojovacím polem typu RA:
  •       - RA 8 (nástěnné provedení, kapacita 2/6/2)
  •       - RA 15 (nástěnné provedení, kapacita 3/12/2)
  •       - RA 24 (přístěnné provedení, kapacita 4/20/3)
  • - Asynchronní telefonní ústředny s křížovými spínači s centrálním reléovým určovatelem typu CA:
  •       - CA 22 (přístěnná skříň, kapacita 4/20/3)
  •       - CA 42 (až 4 skříňové stojany, kapacita 8/40 až 10/80)
  •       - CA 102 (3 až 10 skříňových stojanů, kapacita 10/100 až 30/300)
  •       - CA 1002 (skříňové stojany dle rozsahu, kapacita až 200/2000)

Pozn.: Kapacita je uváděna v maximálním počtu státních vedení / počtu poboček / event. i počtu domácích spojnic (tedy maximální počet současných hovorů).

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátýchlet již začínají být dodávky ústředen z dovozu postupně nahrazovány ústřednami Tesla UK tuzemské výroby.

  
Všechna práva vyhrazena TELEFONIUM.CZ (2017-2018)
info@telefonium.cz