Zdravotnické dorozumívací systémy

Zdravotnické dorozumívací systémy (systémy sestra – pacient) jsou zvláštní kategorií sdělovací techniky - zpravidla se jedná o uzavřené sítě nemocničních oddělení, určené pro komunikaci lékaře, sestry a jednotlivých pokojů. Koncová zařízení jsou uzpůsobena pacientům.  

Dorozumívací zařízení Tesla AZD 140

Dorozumívací zařízení Tesla AZD 140 je určeno ke vzájemnému dorozumívání zejména ve zdravotnických zařízeních, dále v hotelových provozech, kulturních či obchodních provozovnách. Základem je dorozumívání systémem simplexního telefonu (tj. umožňujícího hovor pouze v jednom směru), spojeného s optickými a akustickými návěstmi. V zařízení je použita tranzistorová technika. Standartní sestava dorozumívacího zařízení obsahuje následující součásti:

        - Řídící ústředna AZU 140 (v základním provedení 1 ks)

        - Hovorová souprava účastníka AYZ 141 (v základním provedení 30 ks)

        - Hovorová souprava účastníka AYZ 142 (v základním provedení 5 ks)

        - Kontrolní skříňka AYZ 143 (v základním provedení 20 ks)

        - Pokojové svítidlo AYZ 144 (v základním provedení 20 ks)

        - Táhlové tlačítko AYZ 145 (v základním provedení 5 ks)

        - Volací souprava AYZ 146 (v základním provedení 20 ks)

        - Transformátor AYZ 147 (v základním provedení 3 ks)

        - Transformátor AYZ A48 (v základním provedení 3 ks)

        - Spínací klíč AYZ 149 (v základním provedení 10 ks)

        - Souprava náhradních dílů (v základním provedení 1 ks)

        - Průvodní dokumentace

Jednotlivé prvky mohly být dodány i v jiných počtech, daných konkrétním projektem. Dorozumívací zařízení umožňuje následující funkce:

        - Oboustranný hovor mezi službou a účastníkem s hovorovou soupravou AYZ 141; směr hovoru je ovládán obsluhou ústředny; u                       obsluhy je reprodukce hovoru hlasitá, u účastníka tichá.

        - Hovor mezi službou a individuálním účastníkem s hovorovou soupravou AYZ 142; u obsluhy i účastníka je reprodukce hovoru                         hlasitá.

        - Uvědomění služby o volání prostřednictvím kontrolních skříněk AYZ 143.

        - Přivolání služby účastníkem světelnou signalizací pokojovými svítidly AYZ 144 nad dveřmi pokojů.

        - Telefonní spojení účastníků se vzdáleným účastníkem mimo síť AZD 140; hovor je simplexní, směr hovoru je ovládán účastníkem                 soupravy AYZ 141 nebo AYZ 142.

        - Uvědomění služby o volání účastníka z WC či koupelny prostřednictvím táhlového tlačítka AYZ 145 nebo volací soupravy AYZ 146                 optickou a akustickou návěstí na panelu řídící ústředny.

        - Signalizaci přítomnosti služby v některém z pokojů pokojovým svítidlem AYZ 144 nad dveřmi pokoje.

        - Poslech pořadů pro účastníky s hovorovými soupravami AYZ 141 a AYZ 142 s možností volby 3 programů a regulací hlasitosti.

        - Denní a noční provoz ústředny.

        - Možnost obsluhy dvou sousedních ústředen jednou službou v době zástupu.

Při běžném provozu je vzájemný hovor diskrétní, tedy hovor s obsluhou není možný poslouchat jiným účastníkem. Dále není možný hovor účastníků mezi sebou nebo hovor více účastníků s obsluhou najednou.

Výrobcem zařízení Tesla AZD 140 byla Tesla Valašské Meziříčí.

 1. 1) Indikace uvedení do provozu
 2. 2) Prosvětlovací tlačítka hovorových souprav s čísly a jmenovkami účastníků
 3. 3) Signální sklíčka volacích tlačítek z WC či koupelen
 4. 4) Světelná signalizace připojení sousední řídící ústředny v době zástupu
 5. 5) Otvor k zasunutí spínacího klíče v době zástupu sousední řídící ústřednou
 6. 6) Prosvětlovací tlačítko „Směr hovoru“
 7. 7) Tlačítko „Zrušení účastnického hovoru“
 8. 8) Prosvětlovací tlačítko „Telefonní hovor“
 9. 9) Tlačítko „Zrušení telefonního hovoru“
 10. 10) rosvětlovací tlačítko „Denní a noční provoz“
 11. 11) Prosvětlovací tlačítko „Zesílení hovoru“
 12. 12) Mřížka reproduktoru


Dorozumívací zařízení Tesla AZD 435, AZD  440


Dorozumívací zařízení Tesla AZD 435 a AZD 440 navazuje na předchozí typy AZD 135, AZD 140, AZD 235 a AZD 240 a přináší nové modernizované prvky. V novém zařízení byl modernizován vzhled přístrojů, snížen počet propojovacích vodičů, dříve simplexní spojení je nahrazeno spojením duplexním (tj. současně obousměrným), zároveň již jsou v některých obvodech užity integrované obvody.

Dorozumívací zařízení Tesla AZD 435 a AZD 440 umožňuje:

 • - Oboustranný hovor mezi obsluhou ústředny a účastníkem.
 • - Optickou signalizaci přítomnosti obsluhy v místnosti účastníka (nad dveřmi místnosti).
 • - Uvědomění obsluhy o hovorovém volání (dále monitorovém volání nebo volání z WC nebo koupelny) účastníka opticko-                         akustickou signalizací u jiného účastníka, v jehož pokoji se obsluha právě nachází.
 • - Uvědomění lékaře o volání obsluhy z místnosti účastníka do místnosti služby nebo do místnosti, kde lékař vyznačí svou                        přítomnost.
 • - Hovorové spojení mezi dvěma až čtyřmi ústřednami spojenými ke společnému provozu.

U dorozumívacího zařízení Tesla AZD 440 jsou navíc funkce:

 • - Přepojení telefonního hovoru z telefonního přístroje u ústředny ke zvolenému účastníkovi.
 • - Uvědomění obsluhy přítomné v místnosti účastníků o vyzvánění telefonu v místnosti ústředny.
 • - Poslech dvou programů z těchto zdrojů modulace:
  • - 100 V modulační rozvod (z místnosti ústředny)
  • - 30 V rozvod (rozhlas po drátě)
  • - Modulace z magnetofonu nebo rozhlasového přijímače

Při běžném provozu je hovor diskrétní, hovor účastníků s ústřednou tedy není možné odposlouchávat jinými účastníky. Stejně tak není možný hovor účastníků navzájem nebo současný hovor více účastníků s ústřednou.

Výrobcem zařízení Tesla AZD 440 byla Tesla Valašské Meziříčí.

  
Všechna práva vyhrazena TELEFONIUM.CZ (2017-2020)
info@telefonium.cz