Značení výrobků Tesla

Značení typu telefonních zařízení bylo pro potřeby evidence výroby zavedeno již od prvních přístrojů z produkce Tesly a udrželo se desítky let. Má tvar „xFP yyy yy“, kde y jsou číslice upřesňující výrobní typ. Toto označení bývá někdy uvedeno jako výkresové číslo. Podle první série znaků lze určit výrobce, neboť „3FP“ byly označeny výrobky z Tesly Liptovský Hrádok, „4FP“ z Tesly Stropkov a „5FP“ z Tesly Karlín. Například první telefonní přístroje vzor „K“ z počátku padesátých let, vyráběné v Tesle Karlín, nesly typové označení 5FP 120 00 (přístroj AUT s dotazovacím tlačítkem) nebo 5FP 120 01 (přístroj AUT bez dotazovacího tlačítka).

První obchodní značení telefonních přístrojů nevynikalo příliš velkou fantazií, bylo potřeba plnit jiné úkoly. Proto byly výrobky označovány dle původních výrobců, například vzor “Mikrofona“, vzor „Telegrafia“, vzor „K“ a podobně. Změna přichází až koncem padesátých let, kdy vznikají první typy vlastní konstrukce. Telefonní přístroje jsou označovány písmenem „T“, rokem zahájení sériové výroby a případně dalším upřesněním typu (například T57, T65Ha).

Zásadní změna přichází až v době normalizace na počátku sedmdesátých let, kdy dosavadní způsob obchodního označování přístrojů již nedokáže pokrýt velký počet jejich modifikací. Proto vzniká nový systém obchodního značení. Význam jednotlivých symbolů shrnuje následující tabulka.

V počátečním období byly telefonní přístroje značeny zkráceně pouze dvěma písmeny a prvními dvěma číslicemi, neboť na třetí a čtvrté číselné pozici byly nuly. Tedy například pro typ An10 znamená „A“ tvar Kotas (dle jména tvůrce tvarového řešení), „n“ nástěnné provedení, „1“ že má tlačítko zpětného dotazu a „0“ nejjednodušší zapojení s transformátorem a s uhlíkovým mikrofonem. Tyto typy měly vždy rotační číselnici a dvoumiskový zvonek, proto se někdy poslední dvě nuly neuváděly. Tohoto zkráceného označení bylo užíváno i pro typ „C“, který byl určen prakticky výhradně pro domácnosti a nebyla tudíž poptávka po modifikacích jeho vnitřního uspořádání. U typu B už bylo zapotřebí přesnějšího určení, takže se v označení objevují všechny cifry (například Bs4620).

  
Všechna práva vyhrazena TELEFONIUM.CZ (2017-2020)
info@telefonium.cz